Ajánló

Legutolsó adásunkban elhangzott könyvek:
Harmat Kiadó:
Gary Chapman: Családi összhangzattan - A családi harmónia öt jellemzője (az évad adásainak alapját képezi)
Gary Chapman: A szeretet másik arca: a harag
Ross Campbell: Dühöngő ifjak
Alexandra Kiadó:
Noelle Huntington: Angyalok a bibliában
Simon Kiadó:
Csillag Éva - Ida Bohatta: Őrangyalom, légy velem!Közösségünkben nagyon népszerűek Gary Chapman  könyvei, melyek nagyon életszerűen adnak útmutatót a szülőknek a gyermekük egészséges lelki neveléséhez. Teljesség igénye nélkül az alábbiakban bemutatjuk pár könyvét és más "kedvenc" íróink műveit:


Gyerekekre hangolva - A gyerekek öt szeretetnyelve


"A szerző arra hívja fel a figyelmet, hogy a nevelésben minden a szülő és a gyermek közötti szeretetkapcsolaton múlik. Ahhoz, hogy gyermekünk az élet bármely területén meg tudja állni a helyét, elengedhetetlenül fontos, hogy betöltsük érzelmi szükségleteit. Minden gyermek – és felnőtt – alapvetően öt kommunikációs csatorna egyikén fejezi ki, és fogadja be a szeretetet. Hiába halmozzuk el például gyermekünket ajándékokkal, ha ő arra vágyik, hogy leüljünk vele játszani. Csak akkor fogja igazán érezni a szeretetünket, ha felismerjük és beszéljük a számára legérthetőbb szeretet-nyelvet. A könyv üzenetének alkalmazásában szemléletes esetleírások és gyakorlati útmutatások segítik az olvasót."


Boglarka Hadinger: Bátorság az élethez - Hogyan bátorítsuk gyermekeinket önbecsülésük erősítésére? - Jel Kiadó


A szerző a logoterápia művelőjeként szülők és nevelők számára ad életvezetési és nevelési tanácsokat. Hadinger öt olyan "tartóoszlopot" nevez meg - a pozitív kapcsolatok, a hozzáértés, a tájékozódási képesség (célok és értékek), a jó emberré válás igénye, az életöröm és életkedv - melyek a gyermekeknél elengedhetetlenül szükségesek az egészséges önértékelés kialakulásához, megtartásához.  
Tomka Ferenc: Biztos út - Szerelemről, szexualitásról értelmesen - Szent István Társulat, 2010


Tomka Ferenc atya könyve nemcsak fiatalokhoz szól, hanem szülőkhöz és pedagógusokhoz is. Világos, határozott beszéd, útmutatás azokról a problémákról, amelyek között az ifjúság készül a hivatásának fölismert házasságra. Nem siránkozik a nehéz körülmények fölött, hanem fényt gyújt, irányt mutat, bátorít, konkrét cselekvésre hív, hitet ébreszt, hogy a XXI. század hajnalán is lehet derűsen, tisztán megélt udvarlási kapcsolattal, jegyességgel indulni a házasság felé. (Bíró László püspök-az MKPK családreferense)
A megtalált kincs - Szemelvények a nyertes élet-stratégiából - Komáromi János OFS


"Isten terveinek elfogadását megörökíteni. Hitünk és tapasztalataink szerint ez a nyertes élet-stratégia mindenki számára. Azt reméljük, hogy az olvasók közül lesznek olyanok akik a füzet szereplőihez hasonlóan szintén kipróbálják. A leírtak eszmei hátterét Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe adja, amikor arra emlékezünk, hogy egy názáreti fiatal lány, Szűz Mária igent mondott az evilági észjárás szerint igencsak problémás, sőt bizarr isteni tervre."