2012. november 9., péntek

NOVEMBER 11. Tours-i Szent Márton nap

Ki volt Szent Márton?


Tizenöt éves volt, amikor Severus és Probus császárok parancsának megfelelően mint veterán apa fiát besorozták a császári seregbe, és lovas testőrtiszt lett.
Már ebben az időben kitűnt katonatársai közül, és általános elismerést váltott ki az egyszerűsége, életének tisztasága, önfeledt felebaráti szeretete.

334-ben Amiens-ben történt, hogy télvíz idején tiszti köpenyének felét odaadta egy ruhátlan koldusnak.
Hamarosan megkeresztelkedett, s amint mód nyílt rá, elhagyta a hadsereget, és a poitiers-i püspökhöz, Szent Hilariushoz csatlakozott, aki exorcistává szentelte.
Otthon megvalósította régi vágyát: először Milánó közelében, majd a Genova előtti Gallinaria-szigeten remetéskedni kezdett. 

375-ben Tours közelében megalapította Marmoutier kolostorát. Ezzel megindította a gall-frank szerzetesség fejlődését, és megteremtette annak központját, amely századokon át elevenítő erőt sugárzott az Alpoktól északra fekvő egyházakba azáltal is, hogy sok püspök került ki e kolostorokból. 371-ben, a nép, a papság és a többi püspökök mind Mártont kívánták püspöknek.

A nép atyjaként szerette őt, aki úgy élt közöttük, mint a legszegényebbek, s csak segíteni és békességet teremteni akart mindenütt. Az egész ország gyógyításairól, ördögűzéseiről és halottfeltámasztásairól beszélt.

 Jeromos-féle Martirológium november 11-re teszi Szent Márton temetését. Rómában a 6. század óta ünneplik. A sírja Tours-ban híres zarándokhely volt az egész középkor folyamán.

(forrás: Diós István, A szentek élete)

Szent Márton és a LIBÁK

Két legendát is ismerünk:
- Mártont, amikor Tours püspökévé akarták avatni, de ő a szerénysége miatt, annyira elzárkózott ettől, hogy a libák közé bújt, de azok elárulták gágogásukkal...
- 397. november 8-án Candes-ban halt meg. Gyorsan terjedt a hír, hogy az Úr magához szólította. Mivel több városban is nagyon szerették, ezért vita támadt, hogy hol legyen eltemetve. De a tours-iak az éj leple alatt kilopták a ravatalról a püspök testét és Loire folyón Tours-ba szállították. A legenda szerint amerre jártak az őszi természet tavaszi pompába öltözött, mezők és fák virágba borultak. Ezt azóta is november 11-ét Márton nyarának hívják!

Ünnepelésre számos helyszínt ajánlhatunk, Szent Márton napi programok sora vár minden érdeklődőt a hétvégén:

Skanzenben
és
Millenárison

stb.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése