2012. augusztus 2., csütörtök

GYÖTRŐDŐ ÉDESANYA IMÁJA


Uram, Jézus, amikor rád tört a halálos félelem, hogy nem kerülheted el sorsodat, amikor szeretted volna megváltoztatni a megváltoztathatlant, vérrel verítékezve imádkoztál az Olajfák hegyén:

„Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár, de ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd” (Mt26,40)

Harcod, szenvedésed óráiban kereslek téged, és miközben hálával együttérzéssel tisztellek értünk válalt kínjaidért, csodálom erődet, amellyel elfogadtad az Atya megmásíthatlan, szent akaratát. Az én szívem gyenge, majd meghasad a fájdalomtól, és félek, nem tudom elfogadni és elviselni az Atya által rám mért sorsot.

Azért imádkozom tehát, hogy én is szívből elfogadjam rendelését, s az engedelmességben megerősödve, ne a magam fájdalma homályosítsa el minden gondolatomat, hanem meglátva az áldozat értelmét, azt vállalva, javát szolgáljam magamnak és mindenkinek!

Úr Jézus, aki az Olajfák hegyén tanultál engedelmességet, könyörülj rajtam!
Úr Jézus, az Olajfák hegyén megszenvedett önátadásodért, könyörülj rajtam!
Úr Jézus, akinek szeretetét nem győzte le a szenvedés az Olajfák hegyén, könyörülj rajtam!
Úr Jézus, akiben nem lett úrrá a keserűség az Olajfák hegyén, könyörülj rajtam!
Úr Jézus, akinek türelme nem fogyatkozott meg az Olajfák hegyén, könyörülj rajtam!
Úr Jézus, aki meggyötört a félelem és szomorúság az Olajfák hegyén, könyörülj rajtam!
Úr Jézus, aki mégis bátran kimondtad az Olajfák hegyén: „Ne az történjék, amit én akarok, hanem amit te, Atyám”, könyörülj rajtam!
Úr Jézus, aki igent mondtál mondani az Atya akaratára az Olajfák hegyén, könyörülj rajtam!
Úr Jézus, aki megerősített az angyal az Olajfák hegyén, könyörülj rajtam!
Úr Jézus, aki az Olajfák hegyén visszaborzadtál a bűntől, de nem undorodtál meg a bűnös embertől, könyörülj rajtam!
Úr Jézus, aki félelmeidben is az Atyát kerested az Olajfák hegyén, könyörülj rajtam!
Úr Jézus, aki az imádságból erőt merítettél az Olajfák hegyén, könyörülj rajtam!

Uram, Jézus, amit átéltél és szenvedtél az Olajfák hegyén, alakította és még inkább megerősítette szívedet, növelte bizalmadat a Mennyei Atya iránt.  

Kérlek, légy velem gyötrelmes óráimban, hogy engedelmes lélekkel elfogadott áldozatom meghozza gyümölcsét. Tudjak hinni a küzdelemben, bízni tudjak az igazság és a szeretet végső győzelmében, s abban részem legyen szeretteimmel és mindazokkal együtt, akikért gyötrelmeimet elszenvedem. Ámen.
 
Oltalmad alá futunk Istennek Szent Anyja! Könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges áldott Szűz! Mi asszonyunk, mi közbenjárónk és szószólónk, engeszteld értünk Szent Fiadat, ajánl minket Szent Fiadnak, mutass be minket Szent Fiadnak! Ámen
Szűz Mária, keresztények segítsége, könyörögj érettünk! Ámen

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése